Drámák

Drámák

Nádas Péter műveit rendkívüli hagyományba ágyazottságuk jellemzi, így drámái is forradalmian régiek, Csehovot és az archaikus szertartásokat idézik: sikertelen próbák, felkészülések sorozatából állanak. Színitrilógiája első darabja, a Takarítás (1977) mégis méltán tekinthető drámatörténeti fordulatnak: zenei szervezettségű komédia, ahol az elemi konfliktusok a nyelvben mutatkoznak: szeretet-gyűlölet örvénye, szeretetképtelenség, hatalomharc, a hiány megszüntetése, „a fiú” megszületése.


Radnóti Zsuzsa: Nádas Péter világszínháza*


A magyar színpadokon roppant szerény a Nádas-repertoár. A legfontosabb években, amikor gyors egymásutánban megszületett a három meghatározó mű (Takarítás, 1977, Találkozás, 1979, Temetés, 1980), a kultúrpolitikai cenzúra évekig késleltette színrekerülésüket.


Színtér


Nádas Péter Takarítás, Találkozás és Temetés című drámája egy kötetben.