Egyéb

Az írásbeliség testmelegében

Nádas Péter szövege január 26-án, a hamburgi városháza nagytermében hangzott el, ahol az író Richard von Weizsäcker és Durs Grünbein társaságában megnyitotta az Europa schreibt címu háromnapos konferenciát, amelyre Európa valamennyi nemzetének egy-egy íróját hívták meg, s arra a kérdésre kerestek választ, hogy mi az európai az európai irodalmakban.


Vonulás

Acsády Ignácz, Avilai Szent Teréz, Manfred Bensing, Johannes Cassianus, Diószegi Vilmos, Fekete Lajos, Werner Fläschendränger, H. A. L. Fischer, Jean Froissart, Friedrich Engels, Kulcsár Zsuzsanna, Mályusz Elemér, Mód Aladár, Nemeskürty István, Pach Zsigmond Pál, Perényi József, Péterfy József, Sulpicius Severus, Szentmiklósy Lajos, Szűcs Jenő műveinek, valamint a Gesta Romanorum, a Magyar-Latin Misszálé és a Magyar Népballadák szövegeinek felhasználásával Kézdi Kovács Zsoltnak. A lengyel és olasz nyelvű szövegrészeket Kerényi Grácia fordította.


Alaine ravatalánál

Elhangzott Polcz Alaine temetésén 2007. október 18-án, a budapesti Farkasréti temetőben.

Olyan embertől búcsúzunk, kedves barátaim, aki tudni akart a halálról, mindent, többet, mint amennyit földi halandó tudhat. Mintha attól tartana, hogy e tudás híján roppant meglepetés éri, lelkét felkészületlenül sebzik fel.


Egy olyan ember búcsúzik itt tőle, kedves barátaim, akit fiatal férfiként éles logikai eszközökkel eltántorított az öngyilkosság gondolatától, mondhatjuk, ellökdöste önpusztítási vágya közeléből.