Párhuzamos történetek

Párhuzamos történetek 1–3

Regény

I. kötet: A néma tartomány

II. kötet: Az éjszaka mélyén

III. kötet: A szabadság lélegzete


A Párhuzamos történetek talán legfeltűnőbb vonása, az életmű ismerői számára is meglepetést jelentő újdonsága az egymástól lényegében független történetek olyan elképesztő sokasága, amelyet semmiféle realista konstrukció nem lenne képes egyetlen elbeszélésben összefogni. E regény történetei szinte ugyanúgy megszámlálhatatlanok, mint ahogyan azt sem tudnánk összeszámolni, hány emberrel találkoztunk életünkben, mégis egyetlen elbeszéléssé olvadnak össze.


"Ennél azért nincsen hatalmasabb törvény"

Nádas Péter volt a vendége a Bárka Színházban a Képzett Társítások - Aegon-estek a Bárkában című sorozatnak, ahol egy, a Párhuzamos történetekből kimaradó, attól eltérő irányt vevő prózát is felolvasott


Csordás Gábor: En filigrane, en mouvement

"Quand tout mon corps ne tient pas la plume, je n'écris pas."

("Ha nem egész testemmel tartom a tollat, nem írok.")

A. Thibaudet Montaigne írásmódjáról, Réflexions sur la littérature, 200-201.


Ez a szöveg 2005. július 15-én készült Nádas Péter német kiadója számára.


Bacsó Béla: (Olvasási kísérlet)

„Vajon az affekcióra emlékszik az ember, vagy arra, amiből az affekció támad? Mert ha az utóbbira, akkor semmire, ami nincs jelen, nem emlékeznénk. Ha pedig az előbbire, hogyan lehetne érzetünk arról, amire úgy emlékezünk, hogy nem érzékeljük: a távollevőről?”

(Arisztotelész)


(a mottó)


Szilágyi Ákos: Nádas Péter

A 2001-ben alapított Palládium-díjat idén Nádas Péter Párhuzamos történetek című regénye, Halasi Zoltán Így ér el című verseskötete, Ablonczy Balázs Teleki Pál-életrajza és Krajcsovics Éva székesfehérvári kiállítása nyerte el, a különdíjat Ferencz Győző Radnóti Miklós élete és költészete című munkájának ítélte oda a kuratórium. Az alapítvány kurátorai: Kövér György történész, Parti Nagy Lajos, Spiró György, Szilágyi Ákos író és Szüts Miklós festőművész.


Selyem Zsuzsa: Liaisons politiques dangereuses

(Ki beszél?)

Az Emlékiratok könyve híres egyes szám első személye a végétől visszafelé számított negyedik mondatban megszűnik: az "én"-ből, miután elolvassa szerelme, Melchior képeslapját, "a másik" lesz:

"És a másik még mindig egy idegen házban állt ezzel a híradással, hol a lap írott oldalát nézte, hol a képet.

Hogy akkor ilyen egyszerű.

Arra gondolt, hogy akkor ilyen egyszerű.

Ilyen egyszerű, igen, ilyen egyszerű volt minden."


Németh Gábor: Hassliebe

A legjobb, mikor egy könyv az ízlésedet teszi zárójelbe.

Nagyregény: amit nem tudsz egyetlen pillantással befogni, és ha mégis megfogalmazol róla bármilyen általános kijelentést, rögtön elkezdesz kételkedni az igazságában. (Nádas Péter: Párhuzamos történetek)

“Az álmodó az egész álom.”

(Carl Gustav Jung)


Radics Viktória: Kritika helyett

Hát bizony el kellene jutni a benső szabadság ritka szép állapotába, érezni egy kicsit „a szabadság lélegzetét” ahhoz, hogy le tudjam írni az első mondatot erről a könyvről. A regény kritikai számbavételéről az olvasói lelkiismeretem letiltott. A befogadott, pontosabban a befogadás folyamatában lévő mű – vagy a tollam – más hozzáállást kívánt meg tőlem, értési, értelmezési kísérletekre szólított fel, szemlélődést, töprengést, tanulmányozást követelt. Próbálnám meg akaratoskodás, elméleti vezettetés nélkül felfogni.


Radnóti Sándor - Bazsányi Sándor - M. Tóth Éva: Három bírálat egy könyvről

Az EMLÉKIRATOK KÖNYVE megjelenésekor az olvasót alapvetően a test költészete ragadhatta meg. Az a regény mindent a testek egymáshoz való viszonyára redukált, az érzékit tekintette a legvalóságosabbnak. Szereplői a test nyelvén beszéltek egymással, vagy ha nem, az író tárta fel testbeszédüket. A tárgyi világot, a közvetítések világát minimalizálta, vagy azt is a közvetlen testi viszonyok világa alá rendelte. A PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK-ről nagyjából mindez elmondható.


Apagyilkosság (Párhuzamos történetek)

Részlet a regényből

Meghallgatható a PIMmedia oldalán. Még abban az emlékezetes évben, amikor a híres berlini fal leomlott, nem messzire Louise királynő elszürkült márványszobrától hullára bukkantak. Ez néhány nappal karácsony előtt történt.

A hulla ötven körüli, jól ápolt férfi volt, s mindaz, amit rajta vagy nála találtak, amolyan finomabb holminak számított.


Újabb Nádas-művek szlovák nyelven


A pozsonyi Kalligram kiadónál újabb Nádas-könyvek jelentek meg szlovák nyelven. Nádas Péter Párhuzamos történetek című nagyregényét Juliana Szolnokiová fordította szlovákra Paralelné príbehy címmel. Nádas monstre regénye három kötetben jelent meg augusztusban, az első kötet (Néma tartomány) szlovák címe Mlkva krajina.