Próza

Nézőtér

Képzeljünk el egy színházat. Egy frissen ácsolt színpadot. Képzeljük el a nézőtér forró némaságát. Régi színház legyen. Abból a korból való, amit a magyar színházi játék kezdetének szoktunk nevezni. Lehet vendégfogadó szálája, ivó vagy éppen kocsiszín. A színpadon néhány gyertya lebegjen a légvonatban. "Kézzel fogható setétség. Békák, gyíkok és kígyók mászkálnak mindenfelé.


Játéktér

Burok


Bizonyára nagyon félrevezető lenne, ha azt mondanám, hogy ateista nevelésben részesültem.

Isten egyszerűen nem létezett.

Nem tudtam, hogy a fohászokban és szitkozódásokban alkalmazott szó bizonyos érzéseimre vonatkoztatható.

Voltak és vannak bizonyos érzéseim, amelyekről egyelőre csak hallgatással tudhatok hitelesen beszélni.

Ugyanis nagyon sok mindennek kellett történnie, míg ezek az érzések néven nevezhető élménnyé sűrűsödtek.


Évkönyv

Február · március


Az égi és a földi szerelemről

Bevezető az égi és a földi szerelem témájába:

ősképek képmásai


„Az Ember, amióta csak létezik, látványul kínálkozik önmagának. Évezredek óta valóban nem is szemlél mást, mint önmagát.”


Kritikák

Pilinszky János fényképei


Minotaurus

Út


Ha valaki befordul egy téli éjjel a Rákóczi útról a Klauzál utcába, és nem találkozik senkivel, megáll és megy, és mindenütt sötétek az ablakok, és kiér a Klauzál téri piacra, ahol fél kettő és kettő között most olyan kihaltak a standok, és bizonyos érzelmeit elfeledve, más érzelmeit a nyelve hegyén egyensúlyozva vagy a torkán ízlelgetve átvág a Dob utcának azon a rövid szakaszán, amelyen a Klauzál térről elérhet a Kertész utcába, majd felnéz a Fészek Klub kivilágított ablakaira - mielőtt befordulna -, de folyamatosan halad előre, és nem bámulja meg a sarki Ápisz-bolt kirakatát; aki tehát így cselekszik, annak föltétlenül észre kell vennie, hogy a Kertész utcában összehasonlíthatatlanul több gépkocsi parkol, mint a Klauzál utcában, bár jobbára öreg autók, s szinte valamennyi piszkos; ám ez sem lehet zavaró tényező, mert ha valaki - természetesen saját igényeihez igazodva - követi példámat, és éjjel fél kettő és kettő között a Rákóczi útról a Klauzál utcán, majd a Dob utcán keresztül a Kertész utcában folytatja érzelmes sétáját, s ha nem megy lassan, de sietnie sem kell, akkor biztos lehet benne, hogy körülbelül nyolc perc múlva a Zeneakadémia sötét épületével szemben a Kertész utca és a Majakovszkij utca kereszteződéséhez ér.


Jelentés a grunewaldi évről

Sok mindent elhatároztam, és mi mindent el nem határoz az ember. Mit kell majd elvégeznem abban az esztendőben, amit a berlini Wissenschaftskollegban fogok eltölteni.

Isten segedelmével, s legnagyobb szerencsémre, nem sikerült mindent végrehajtanom.


Kémia

Sokáig, nagyon sokáig, talán harmincéves koromig nem értettem, hogy mi mit jelent. Jobbára nem értettem a szavakat.