Kémia

Sokáig, nagyon sokáig, talán harmincéves koromig nem értettem, hogy mi mit jelent. Jobbára nem értettem a szavakat.


A másik ránk bízott élete

Két pszichoanalitikus határeset vázlata

"Engem a kommunisták tönkretettek." Erre nem tudtam mit válaszolni, erre a drámai bejelentésre, de nem tudtam nem felnevetni. Tréfaként hatott. Kérdeztem, hogy érti. A nevetés nemcsak annak szólt, hogy egy mutatós és felette egészségesnek kinéző fiatal férfi állt előttem, hanem főleg a saját meglepettségemnek. Korábban többször is beszéltünk, mégsem vettem észre őt. Most azonban nemcsak a személyes felhívását értettem meg, hanem egyúttal beleláttam a nyiladékba, amely a dolgok tudomásulvételét képes az észleléstől tartósan elválasztani.


Kalandozás a bizalom forrásvidékein

Vadkapitalizmus versus premodern restauráció

Furcsa egy dolognak kell lennie, ami egyformán fontos a szerelmeseknek, a kormányoknak és az üzletfeleknek.


Jelentés a grunewaldi évről

Sok mindent elhatároztam, és mi mindent el nem határoz az ember. Mit kell majd elvégeznem abban az esztendőben, amit a berlini Wissenschaftskollegban fogok eltölteni.

Isten segedelmével, s legnagyobb szerencsémre, nem sikerült mindent végrehajtanom.


Minotaurus

Út


Ha valaki befordul egy téli éjjel a Rákóczi útról a Klauzál utcába, és nem találkozik senkivel, megáll és megy, és mindenütt sötétek az ablakok, és kiér a Klauzál téri piacra, ahol fél kettő és kettő között most olyan kihaltak a standok, és bizonyos érzelmeit elfeledve, más érzelmeit a nyelve hegyén egyensúlyozva vagy a torkán ízlelgetve átvág a Dob utcának azon a rövid szakaszán, amelyen a Klauzál térről elérhet a Kertész utcába, majd felnéz a Fészek Klub kivilágított ablakaira - mielőtt befordulna -, de folyamatosan halad előre, és nem bámulja meg a sarki Ápisz-bolt kirakatát; aki tehát így cselekszik, annak föltétlenül észre kell vennie, hogy a Kertész utcában összehasonlíthatatlanul több gépkocsi parkol, mint a Klauzál utcában, bár jobbára öreg autók, s szinte valamennyi piszkos; ám ez sem lehet zavaró tényező, mert ha valaki - természetesen saját igényeihez igazodva - követi példámat, és éjjel fél kettő és kettő között a Rákóczi útról a Klauzál utcán, majd a Dob utcán keresztül a Kertész utcában folytatja érzelmes sétáját, s ha nem megy lassan, de sietnie sem kell, akkor biztos lehet benne, hogy körülbelül nyolc perc múlva a Zeneakadémia sötét épületével szemben a Kertész utca és a Majakovszkij utca kereszteződéséhez ér.


Drámák

Protokoll

elbeszélésnek alávetett tragikomédia


Szereplők:

POLGÁRMESTER

PROTOKOLLFŐNÖK

TOLMÁCS

TAKARÍTÓNŐ

MÁSIK POLGÁRMESTER

MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK


Kritikák

Pilinszky János fényképei


Vonulás

Acsády Ignácz, Avilai Szent Teréz, Manfred Bensing, Johannes Cassianus, Diószegi Vilmos, Fekete Lajos, Werner Fläschendränger, H. A. L. Fischer, Jean Froissart, Friedrich Engels, Kulcsár Zsuzsanna, Mályusz Elemér, Mód Aladár, Nemeskürty István, Pach Zsigmond Pál, Perényi József, Péterfy József, Sulpicius Severus, Szentmiklósy Lajos, Szűcs Jenő műveinek, valamint a Gesta Romanorum, a Magyar-Latin Misszálé és a Magyar Népballadák szövegeinek felhasználásával Kézdi Kovács Zsoltnak. A lengyel és olasz nyelvű szövegrészeket Kerényi Grácia fordította.


Az égi és a földi szerelemről

Bevezető az égi és a földi szerelem témájába:

ősképek képmásai


„Az Ember, amióta csak létezik, látványul kínálkozik önmagának. Évezredek óta valóban nem is szemlél mást, mint önmagát.”


Évkönyv

Február · március