Szirák Péter: A remény utoljára

Ahogy a Magvetőtől mostanság megszokhattuk, csinos könyvet, igényesen gondozott szöveget vehet az olvasó a kezébe. A csáberőt nyilván csak fokozza, hogy a magyar írásművészet három kiválóságának neve szerepel szerzőként föltüntetve. Esterházy Péter, Kertész Imre és Nádas Péter neve beékelődik a kalligrafikus, függőlegesen elfordított címbe, s ez a „kalauzt" tagolja is, meg betűire is bontja. A Nobel-díjas és Nobel-díj gyanús triászról készült fénykép (éppen) derűs, sejthetően sok mindenben egyetértő férfiakat ábrázol.


Angyalosi Gergely: Mint gyümölcsben a mag

A cím választásakor Nádas Péter bizonyára gondolt Rilke sokat idézett fejtegetésére a Malte Laurids Brigge elejéről, amelyben a nagyvárosi, személytelen, esetleges, illetve a "hajdanvolt", otthonos, személyes halál szembeállítása a tét. "Azelőtt mindenki tudta - vagy talán csak sejtette -, hogy a halál bennünk fészkel, mint gyümölcsben a mag. A gyermeké kicsi, a felnőtté nagyobb. Az asszonyok a méhükben hordozták, a férfiak pedig a szívük táján.


Jánossy Lajos: Kasmír zakó, teljesség, körtefa

Nádas Péter írása az Élet és Irodalomban jelent meg először. Az újság hasábjain a prózatördelés hagyományos szabályai mentén adta ki magát a szöveg. Az olvasó eredeti reflexei szerint - bár ebben a tekintetben semmiféle lábjegyzetre, utalásra nem támaszkodhatott - gyanakodhatott a részlet-jellegre, azaz valamely nagyobb egész reprezentatív metszetét sejthette-extrapolálhatta a közölt műből, másrészt e szempont elhagyásával beleütközhetett az önálló szövegtest műfaji nehézségeibe.


Bárány Tibor: 1 kalauz

Nem érdemes idejekorán ünnepelni, de nagyon úgy fest, hogy a kortárs irodalom közönsége lassú növekedésnek indult; erre utalnak a könyveladási statisztikák adatai, s erre utal, hogy ismét megszaporodtak a kortárs irodalmat illeto szemrehányások, vádak: tudniillik hogy nem elég közéleti, hátat fordít a társadalmi problémáknak, vagy ha így jobban tetszik, a nemzeti sorskérdéseknek ("posztmodern szövegirodalom"-címke), valamint hogy túlzottan közéleti, egyetlen politikai értékrend és irányzat mellett kötelezi el magát ("balliberális közvéleményformál


Szele György: A nagy hármas és az antiszemitizmus

Három neves író töri a fejét nemzeten, nemzetiségen, kisebbségen, többségen. Három jó szándékú, jobbítani szándékozó író.

Mindegyikük – Esterházy Péter, Kertész Imre, Nádas Péter (a Kalauz című összeállításban) – a maga módján gondolkodik. Egyikük könnyed humorral, másikuk az átélt borzalmak kiváltotta hittel, a harmadik pedig valamelyest körülményesen. Szándékaik azonban egységesek; változtatni mára elhatalmasodott csordatudatos, bezárkózó "szellemiségünkön".


Ágoston Zoltán: Kalauz repedésekkel

könyv borítóján ugyan a három nagy magyar író neve áll mint "igazi" szerzőké, s a belső címlapon is zárójelben szerepel Bojtár Endre mint szerző, mi több, a védőborító fényképén is csak a három író látható, azért ennek a kötetnek a - nem is annyira titkos - hőse mégis csak ő.

(Esterházy Péter, Kertész Imre, Nádas Péter: Kalauz - Bojtár Endre kísérő írásaival. Magvető, 2003)


Selyem Zsuzsa: Az immanens Magyarország

Barna-fekete könyv, tervezte: Pintér József, címe: Kalauz. Előszavában és a belőle ollózott fülszövegben Bojtár Endre, a kötet összeállítója, szerkesztője és egyik szerzője azt írja, ez a Kalauz a '89-es rendszerváltással kezdődő magyarországi politika történetében kívánja eligazítani olvasóját. Szín és cím, csín és becs - hullámzásokat indít el maga is, miként, hadd idézzem továbbra is a fül- meg előszavból, "az elmúlt szűk másfél évtized".


Lugosi Lugo László: Emelet


Még éppen csak elhatároztam, hogy elmegyek e két kiállítás megnyitójára, amikor már készen is voltam ennek az írásnak az első sorával. Azt szerettem volna leírni, hogy milyen furcsán fér meg egymás mellett ugyanabban a házban ez a két egymástól oly különböző világ és hangulat, no és bemutató, a Mai Manóé meg a Nádas Péteré.


Esterházy Péter: Sárga rothadó

Elhangzott október 27-én Nádas Péter Egy vadkörtefa című fotókiállításának megnyitóján, a Mai Manó Házban.


...szereti mondogatni, hogy ő nem igazodik el a természetben, hogy őt a természet - nyáron is - hidegen hagyja, nem érdekli, tehéntermesztés, szokta motyogni bizonyítékul,