A Biblia

A fülszövegből: "Nádas Péter igen fiatalon jelentkezett nagy biztonsággal szerkesztett, érett szemléletű kisregényével, A Bibliával. ...A Biblia ugyanis az első nagy életszakasznak, a gyermekkor élményeinek összegezése, bár nincsenek önéletrajzi vonatkozásai."

Új Írás 1966. 7. szám: "Szerzője...szinte mindent tud, amit egy jó epikusnak tudnia kell, de még meglepőbb, hogy tudása egyáltalán nem hivalkodó...Hogy mit tud, azt tüzetesebben is érdemes szemügyre venni. Mindenekelőtt írni a szó szoros értelmében, vagyis jól ismeri a nyelv árnyalatait, s amiről beszél, arra pontos szava van...Aztán tud írni a szó művészi értelmében is: megelevenítő, idéző érzékletességgel." (Kiss Ferenc)

A kötetben szereplő "A pince" című írásról a fülszövegből: "A pince főhőse szánalmas, esett figura szűkös lehetőségekkel, mértéktelen vágyakkal. Így tengődik üres eszmények igézetében. Egy váratlan esemény szembesíti élete kisszerűségével, és feltámasztja benne az emberibb élet utáni reális vágyat. Első kísérlete azonban csúfos kudarcba fullad. Erkölcsi tartalékaiból nem futja többre - összeroppan. Szánandó esése vádat is tartalmaz. Nem határozottan, nem célra irányozhatóan, de az író érzékelteti: hőse sorsát nemcsak saját gyengesége idézte elő."