Drámák

Protokoll
elbeszélésnek alávetett tragikomédia

Szereplők:
POLGÁRMESTER
PROTOKOLLFŐNÖK
TOLMÁCS
TAKARÍTÓNŐ
MÁSIK POLGÁRMESTER
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK

A színhely Méla város Polgármesterének fényűző módon berendezett fogadószobája. Figyelem! nem dolgozószoba, fogadószoba! tehát íróasztal nincs. Egyébként minden van: drapériák, kristályok, festmények, szobrok, szőnyegek, hamutartók, növények, gobelinek, fotelok, tükrök - egyszóval, ami egy ilyen szobához kell. Amikor a függöny felmegy, a szín közepén egy kerekeken gördíthető BALDACHINOS ÁGY is helyet foglal. Régimódi építmény, faragott oszlopokkal és kéjtől röppenő angyalkákkal, de modernizálva - televízióval és telefonokkal. Az ágyban fekszik Méla Polgármestere meztelenül, valamint egy szőke és kócos nő, minden ruhanemű nélkül, de ez nem látszik, mert a paplan eltakarja őket. Egyébként semmi sem látszik. Ugyanis teljesen sötét a szín. És a nézőtér is sötét. Sokáig sötét és csend. A színpadon addig kell csendnek lennie, míg a nézőtéren elül minden zajongás, pisszenés sem hallatszik. Ordnung muss sein. Akkor a sötét színen átvonul a Polgármester Protokollfőnöke. Közben feldönt egy széket. Megáll.

POLGÁRMESTER
Legjobb álmából ébredve. Reggel van?

A Protokollfőnök nem válaszol, továbbsiet, valami csörömpölve összetörik.

POLGÁRMESTER
Este van már?
PROTOKOLLFŐNÖK
Délelőtt van, Uram.
POLGÁRMESTER
Akkor mit akar?
PROTOKOLLFŐNÖK
Csak meg akartam nézni, jól alszik-e, Uram!?
POLGÁRMESTER
Mit mond?
PROTOKOLLFŐNÖK
Ébren van, Uram?
POLGÁRMESTER
Ugye megkértem, hogy hagyjanak aludni, ugye?!
PROTOKOLLFŐNÖK
A küldöttség megérkezett a repülőtérre, Uram.
POLGÁRMESTER
Este fogadjuk őket.
PROTOKOLLFŐNÖK
Az előzetes megbeszélések szerint néhány perc múlva, Uram. Pontosan…

Csend, sötét, nézi az óráját, de nem látja.

Ejnye! Nem foszforeszkál…
POLGÁRMESTER
Akkor gyújtson világot.

Szolgák jönnek, kitárják az ablakok spalettáit, teljes délelőtti fény. A Protokollfőnök nézi az óráját, de nem látja az időt, az egyik szolga villanyt gyújt, a Protokollfőnök most már megállapíthatja, mennyi az idő.

PROTOKOLLFŐNÖK
Három és fél perc múlva, Uram, itt lesznek az Urak - zsakettban.

Szolga zsakettot hoz.

POLGÁRMESTER
Üdvözlések három és fél perc múlva?
PROTOKOLLFŐNÖK
Kölcsönös üdvözlések, Uram - zsakettban. Órájára néz. Két és fél perc múlva…

A Polgármester kiül az ágy szélére, lábait előre mereszti. A szolgák öltöztetni kezdik. Gatyát húznak rá, felállítják, és meztelen felsőtestére ingmellet akasztanak. Erre adják a kabátot. Közben a Protokollfőnök beszél. A másik szolga kitolja a baldachinos ágyat a nővel együtt.

PROTOKOLLFŐNÖK
Délben… Tizenkét óra harminchárom perckor ebéd az Astoriában, pohárköszöntővel - sötét utcai ruhában. Órájára néz. Másfél perc múlva…
POLGÁRMESTER
A zsakett karöltőjére mutat. Szorít!

A szolga mintha nem hallaná, öltözteti tovább, nyílt parancsra vár.

PROTOKOLLFŐNÖK
Este… Tíz óra nulla… Fogadás a Fekete teremben, frakk lakkcipővel. Kitüntetés a Polgármesternek. A Polgármester Úr kölcsönös megbeszéléseink értelmében kitünteti Önt.
POLGÁRMESTER
Szo-o-rít!

Széttépi a zsakett ujját.

PROTOKOLLFŐNÖK
A Polgármester urat szorítja a zsakett ujjának karöltője.

A szolgák új zsakettet hoznak, a másikat egyszerűen letépik, a Polgármester ismét meztelen.

PROTOKOLLFŐNÖK
Arca nyugodt, de gyorsít. Egy percünk van még. Szeretném, Uram, ha elvileg tisztáznánk a fogadás ügyrendjét.
POLGÁRMESTER
Helyes… helyes… Elgondolkodik. Szeretném, ha kék rózsákkal díszítenék majd a Fekete-termet. A Polgármester úr imádja a kék rózsákat.
PROTOKOLLFŐNÖK
Javasolnám, hogy a kitüntetéseket a délelőtt folyamán ejtenénk meg…
POLGÁRMESTER
Elvileg nem értek Önnel egyet…
PROTOKOLLFŐNÖK
Harminc másodperc… Uram, az esti lapok már közölhetnék, ugyanis reggel leadtam a hírt… Ez politikailag igen kedvező lenne a részünkre, uram…
POLGÁRMESTER
A megkérdezésem és beleegyezésem és egyáltalán nélkül?
PROTOKOLLFŐNÖK
Öt másodperc. Csak érdekeinket tartottam szem előtt, Uram. Két másodperc…
POLGÁRMESTER
Cipőbe bújtatják. Elvi ügyekben nem ismerek…

Nyílik a szárnyas ajtó. Az ajtóban a másik város küldöttsége, élén a Polgármesterrel - zsakettban. A Polgármester és a Protokollfőnök eléjük sietnek. A két Polgármester összeölelkezik, a többiekkel kézszorítás. A jelenet néma csendben zajlik.

POLGÁRMESTER
Eltátja a száját.
PROTOKOLLFŐNÖK
Kedves Polgármester Úr! szeretett barátom, drága vendégeink.
POLGÁRMESTER
Ismétli, hangosan. Kedves Polgármester Úr! Szeretett barátaim, drága vendégeim!
TOLMÁCS
Halk, színtelen hangon fordít. Tisztelt Polgármester Úr, drága barátaim, szeretett vendégek!
POLGÁRMESTER
Ismét eltátja a száját.
PROTOKOLLFŐNÖK
Szeretettel üdvözlöm Önöket hazánk földjén abból az alkalomból, hogy eljöttek hozzánk. Egyben szeretném kifejezni népünk megbecsülését és szeretetét az Önök népe és városa iránt. Nem vagyok híve a hosszas beszédeknek, ezért csak röviden engedjék meg, hogy ismét legőszintébben fejezhessen ki őszintén testvéri érzelmeimet az Önök népe, testvérvárosunk és személy szerint Önök iránt. Egyben szeretném azon óhajunkat kifejezésre juttatni, hogy tárgyalásaink eredményesek, hasznosak, gyümölcsözők lesznek.
POLGÁRMESTER
Szeretettel üdvözöljük Önöket a mi szép hazánk földjén abból az alkalomból, hogy abban a kitüntetésben részesültek, hogy fogadhatjuk Önöket.
PROTOKOLLFŐNÖK
Egyben…
POLGÁRMESTER
Egyben szeretném kifejezni az Önök őszinte érzését és bár nem vagyok híve a hosszas taglalgatásnak meg miegyéb, azért rövid úton engedjék meg, hogy őszintén kifejezhessem magamat…
PROTOKOLLFŐNÖK
Egyben…
POLGÁRMESTER
Egyben szeretném kifejezni azt is, hogy legyenek jók a tárgyalások.
TOLMÁCS
Halk, színtelen hangon fordít. Szeretettel üdvözlöm Önöket hazánk földjén, egyben szeretném kifejezni népünk megbecsülését és szeretetét Önök iránt. Nem vagyok híve a hosszú beszélgetéseknek… Remélem egyben, hogy tárgyalásaink eredményesek, gyümölcsözők, tehát hasznosak lesznek.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Oh, oh! Természetesen kezd beszélni. Bár számos probléma és nehézség adódik városainkban és városaink között…
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Üvöltve, majd hirtelen elhalkulva vág közbe. Örömmel jöttünk városukba, s az őszinte érzelmektől fűtött meleg fogadtatás őszinte örömünkre szolgál… A tolmácsra néz.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Örömmel jöttünk városukba, s az őszinte érzelmektől fűtött meleg fogadtatás nagy örömünkre szolgál… A tolmácsra néz.
TOLMÁCS
Halk, színtelen hangon fordít. Örömmel jöttünk városukba, s az őszinte meleg fogadtatás érzelmeinktől fűtött örömünkre szolgál.

Két szolga bársonypárnákon gyémántkitüntetéseket hoz.

PROTOKOLLFŐNÖK
Tisztelt Polgármester Úr!
POLGÁRMESTER
Tisztelt Polgármester Úr!
TOLMÁCS
Tisztelt Polgármester Úr!
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Igentisztelt Polgármester Úr!
MÁSIK POLGÁRMESTER
Igentisztelt Polgármester Úr!
TOLMÁCS
Igentisztelt Polgármester Úr!
PROTOKOLLFŐNÖK
Engedje meg, hogy a két város, a béke és a jólét, az emberi nem felemelése érdekében végzett fáradságos munkája elismeréseképpen átnyújtsuk városunk nevében a Serpenyő-érdemrend zöld szalagokkal és fekete gyémántokkal díszített színarany fokozatát.
POLGÁRMESTER
Engedje meg, hogy a két város, a béke és a jólét, az emberi nem felemelkedése érdekében végzett fáradságos munkája elismeréseképpen átnyújtsuk városunk nevében a Serpenyő-érdemrend zöld szalagokkal és fekete gyémántokkal díszített színarany fokozatát.
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Engedje meg, hogy a két város, a béke és a jólét, az emberi nem felemelése érdekében végzett fáradságos munkája elismeréseképpen átnyújtsuk városunk nevében a Vaskolomp-érdemrend kék szalagokkal díszített színarany fokozatát.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Engedje meg, hogy a két város, a béke és a jólét, az emberi nem felemelése érdekében kifejtett fáradságos munkája elismeréseképpen átnyújtsuk városunk nevében a Vaskolomp-érdemrend… Megakad, a Protokollfőnökre néz. Kék szalagokkal?
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Kék szalagokkal…
MÁSIK POLGÁRMESTER
Kék szalagokkal díszített színarany fokozatát.
TOLMÁCS
Halk, színtelen hangon fordít. Engedje meg, hogy a két város, a béke és a jólét, az emberi nem felemelése érdekében végzett fáradságos munkája elismeréseképpen átnyújtsuk városunk nevében a Vaskolomp-érdemrend… Megáll, a Polgármesterre néz. Kék szalagokkal?
MÁSIK POLGÁRMESTER
A Protokollfőnökre néz. Kék szalagokkal?
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Kék szalagokkal.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Kék szalagokkal.
TOLMÁCS
Kék szalagokkal díszített színarany fokozatát

Egymás mellére tűzik a kitüntetéseket, vadul mosolyognak, összeölelkeznek, teljes csend.

POLGÁRMESTER
Eltátja a száját, és a Protokollfőnökre néz.
TOLMÁCS
Eltátja a száját, és a Másik Polgármesterre néz.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Eltátja a száját és a Másik Protokollfőnökre néz.
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Eltátja a száját, és a Polgármesterre néz.

Szünet; tátott szájú csend. Takarítónő jön, idősnek tűnő, megviselt asszony. Porszívót húz maga után, és mintha ott se lennének, szívja a port. Mindnyájan becsukják a szájukat, és mosolyognak. A Takarítónő, miközben szívja a port, énekel és sír. Szolgák nagy söröskancsókba töltött bort hoznak, két marokra fogva.

TAKARÍTÓNŐ
Énekel.
Szívom a szívom a port,
nyelem a nyelem a könnyt,
az urak, az urak porát,
a fájdalom ledönt!
PROTOKOLLFŐNÖK
Ürítsük poharainkat a két város testvérbarátságára!
POLGÁRMESTER
Igyunk!

Megragadják a korsókat, egyetlen hajtásra kiisszák, undorodva összerázkódnak.

MÁSIK POLGÁRMESTER
Kitűnő bor ez, testvér!
POLGÁRMESTER
Legjobb pincék legjobb borát töltöttem nektek!
MÁSIK POLGÁRMESTER
Micsoda zamat! a szaga… a színe…

Ismét isznak és összerázkódnak, majd a két Polgármester összeölelkezik, lapogatják egymás hátát.

MÁSIK POLGÁRMESTER
Kitűnő bor.
POLGÁRMESTER
Kitűnő bor!
PROTOKOLLFŐNÖK
Kitűnő bor.
TAKARÍTÓNŐ
Énekel.
Szívom a szívom a port,
nyelem a nyelem a könnyt,
az urak, az urak porát,
a fájdalom ledönt!
POLGÁRMESTER
Igyunk! A két város jövőjére. Barátságunkra.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Felemel egy korsót. A szép nőkre! Duzzadt keblükre, meleg ölükre! A Takarítónő felé emeli a korsót. Igyunk a szépasszonyra!
TAKARÍTÓNŐ
Sikítva énekel.
Szívom a szívom a port
nyelem a nyelem a könnyt,
az urak, az urak porát,
a fájdalom ledönt!
POLGÁRMESTER
Érzelemtől elfulladó hangon. Mindenre igyunk, ami szép az életben! A napfényre, a lágy kenyérre, szeretőinkre, és igyunk és igyunk a borra!
PROTOKOLLFŐNÖK
Igyunk!

Isznak, az undortól összerázkódnak.

TOLMÁCS
Feleszmél, fordít. Igyunk!
TAKARÍTÓNŐ
Halkan, apatikusan énekel.
Szívom a szívom a port
nyelem a nyelem a könyt,
az urak, az urak porát,
a fájdalom ledönt!
MÁSIK POLGÁRMESTER
Lírai hangon. Polgármester úr! ahogy az Önök városának, a városuk egyszerű népének szomorú dalait hallgatom, összeszorul a szívem. Mit a szívem? Egész lényemet átlengi a szomorúság… Mit a lényem? A bensőmet… Ej, nincsen szebb az egyszerű nép egyszerű dalainál…
PROTOKOLLFŐNÖK
Ordít. Zene!

A zenekar, figyelem! nem gépzene, zenekar! harsogva játszani kezdi a dallamot, az urak összefogódzva énekelnek.

POLGÁRMESTER
Énekeld, szépasszony, velünk a dalt!

A takarítónő is énekel, de hangja élesen kiválik, szinte felemelkedik a többi hang fölé.

MIND
Szívom a szívom a port,
nyelem a nyelem a könyt,
az urak, az urak porát,
a fájdalom ledönt!

A Takarítónő felemeli a porszívó rúdját, és elindul Méla Polgármestere felé, hirtelen csend lesz. Nagyon halkan, visszafogott hangon beszél. Közben jól hallatszik a lélekharang.

TAKARÍTÓNŐ
Polgármester úr… Éjszaka szellem jár a városban. A szél hátán lovagol be a kéményekbe, kopog a kályhák ajtaján, s kilép a szobákba. Polgármester úr! Tartóztassa le az éjszakákat! Polgármester úr… Mire megvirrad, halottak a gyerekeink… Polgármester úr, ha sötétség borul a városra, nem hallja a kürtőkben sikoltozó gyermekeinket?

Nagyon hosszú csend.

Sikít. Polgármester úr, meg-hal-nak a gye-re-kek!
POLGÁRMESTER
Micsoda?
PROTOKOLLFŐNÖK
A gyerekek élnek.
POLGÁRMESTER
Miért?
MÁSIK POLGÁRMESTER
Miről van szó?
TOLMÁCS
A gyerekek élnek.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Miért?
TAKARÍTÓNŐ
Közelebb lép, folytatja, a jelenet ismét drámai. Amikor felkel a nap, megszólalnak a lélekharangok. Szólnak a lélekharangok, és dübörög a föld a kis fehér koporsókon. A göröngyös vörös föld nyeli el gyermekeink testét… Az a föld, amely olyan jó bort terem… Nem hallja a lélekharang szavát, Polgármester úr?

A lélekharang hirtelen elnémul.

POLGÁRMESTER
Nem hallom.

A lélekharang ismét megszólal.

MÁSIK POLGÁRMESTER
Miről van szó?
TOLMÁCS
Nem hallom.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Miről van szó?
TOLMÁCS
Hagosabban. Nem hallom.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Ordít. Miről van szó?
TOLMÁCS
Ordít. Nem hallom.
POLGÁRMESTER
Ordít a Takarítónőhöz. Hogy kerül maga ide?
TAKARÍTÓNŐ
Reggel a fiamat temettem.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Ordít. Miről van szó?
TOLMÁCS
Ordít. Reggel temettem a fiamat!
TAKARÍTÓNŐ
Ordít. Polgármester úr! Nézzen ki az ablakon. Egész nap, reggeltől estig, napfelkeltétől napnyugtáig viszik át a téren a könnyű, fehér koporsókat.
MÁSIK POLGÁRMESTER
Őszinte megdöbbenéssel. Oh, oh! Megfogja a Takarítónő vállait. Bár számos probléma és nehézség adódik városainkban…
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Üvöltve, majd hirtelen lehalkítva hangját vág közbe. Engedje meg…

A Másik Polgármester nem érti, tétován körülnéz, keze még mindig a Takarítónő vállain nyugszik.

MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Engedje meg…
MÁSIK POLGÁRMESTER
Kezét leveszi a Takarítónő válláról. Engedje meg…
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
…hogy magam és városom nevében…
MÁSIK POLGÁRMESTER
…hogy magam és városom nevében…
TOLMÁCS
Engedje meg, hogy magam és városom nevében…
PROTOKOLLFŐNÖK
Engedje meg…
POLGÁRMESTER
Engedje meg…
PROTOKOLLFŐNÖK
…hogy magam és városom nevében…
POLGÁRMESTER
…hogy magam és városom nevében…
MÁSIK POLGÁRMESTER
Mit mond?
TOLMÁCS
Halk, színtelen hangon fordít. Engedje meg, hogy magam és városom nevében…
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
…kifejezzem legőszintébb részvétemet és együttérzésemet…
MÁSIK POLGÁRMESTER
…kifejezzem legőszintébb részvétemet és együttérzésemet…
TOLMÁCS
…kifejezzem legőszintébb részvétemet és együttérzésemet…
PROTOKOLLFŐNÖK
Váratlanul felordít. …kifejezzem legőszintébb részvétemet és együttérzésemet…
POLGÁRMESTER
Ugyanolyan hangsúllyal. …kifejezzem legőszintébb együttérzésemet és részvétemet…
MÁSIK POLGÁRMESTER
Ordít. Mit mond?
TOLMÁCS
…kifejezzem legőszintébb részvétemet és együttérzésemet…

Ezt már maguk sem hiszik el.

MÁSIK POLGÁRMESTER
Ordít. Mit mond?
TOLMÁCS
Halk, színtelen hangon fordít. …kifejezzem legőszintébb részvétemet és együttérzésemet…
POLGÁRMESTER
Ordít. Ki mondta ezt?
TOLMÁCS
Ordít. Ki mondta ezt?
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Váratlanul túlharsogja az egészet. …fia elhunyta alkalmából…
MÁSIK POLGÁRMESTER
Mit mond?
TOLMÁCS
…fia elhunyta alkalmából…
PROTOKOLLFŐNÖK
Ordít. …fia elhunyta alkalmából…
TOLMÁCS
…fia elhunyta alkalmából…
POLGÁRMESTER
Ordít. …fia elhunyta alkalmából…
TOLMÁCS
…fia elhunyta alkalmából…

Mint lemezen a megakadt tű, apatikusan.

MÁSIK POLGÁRMESTER
Ordít. …fia elhunyta alkalmából…
TOLMÁCS
Készségesen, halk, színtelen hangon fordít. …fia elhunyta alkalmából…
PROTOKOLLFŐNÖK
Ordít. Ezt én mondtam… Fia… elhunyta alkalmából…
POLGÁRMESTER
Ordít. Ezt én mondtam! Fia… elhunyta alkalmából…
TOLMÁCS
Halk, színtelen hangon fordít. Ezt én mondtam. Fia elhunyta alkalmából…
MÁSIK PROTOKOLLFŐNÖK
Micsoda? Fia elhunyta alkalmából?
MÁSIK POLGÁRMESTER
Micsoda? Fia elhunyta alkalmából?
TOLMÁCS
Fia elhunyta alkalmából…

Lassan elsötétedik a színpad, és a sötétből még egyre hallatszik.

POLGÁRMESTER
…a fia elhunyta alkalmából…
TOLMÁCS
…a fia elhunyta alkalmából…
MÁSIK POLGÁRMESTER
…fia elhunyta alkalmából…

A szín teljesen sötét, csend van. Olyan sokáig kell csendnek lennie, hogy a nézőtéren egy pisszenés se hallatszódjék. Akkor fel lehet gyújtani a nézőtéri világítást, és mindenki mondhatja, amit akar…