Minotaurus

Nádas Péter "pályája igen karakterisztikusan elbeszélésekkel, illetve novellákkal s néhány rövid történettel indult. Ezek éppúgy hozzájárultak az egész műről megalkotható képhez, amennyire az visszafelé átrajzolja e szövegeket... A novellák és elbeszélések világa olyan előkészület, mely huszonöt-harminc év távlatából nézve sem mondható kísérletező vagy etűd jellegűnek, vagy ahol etűdök is megjelennek, ott a kísérlet maga a dolog." (Balassa Péter) A kötet 16 elbeszélést tartalmaz. A kötetben szereplő tizenhat elbeszélés közül az elsőt 1965-ben közölte egy folyóirat, de Nádas sokkal korábban, tizenkilenc évesen írta. A jelenetek és történések részletező leírásában már a későbbi nagy regények szerzőjére ismerünk – de méginkább abban, hogy ez a részletezés nem közvetlenül az ábrázolás szolgálatában áll. Valami, mint egy látómezőnk peremén észlelt tárgy, ellenállhatatlanul vonzza magához figyelmünket, ám mire az megragadhatná, villámgyorsan elenyészik. Ez a megfoghatatlan jelenlét kikezdi az otthonosság érzését, amellyel olvasás közben rendszerint az ábrázolt világba belefeledkezünk.

Tartalom

A Biblia (1962) 5
A fal (1965) 72
A kertész (1964) 110
Sanyika (1965) 131
A bárány (1966) 144
Klára asszony háza (1967) 201
Élveboncolás (1968) 297
Homokpad (1969) 304
Leírás (1969) 315
Minotaurus (1970) 337
Fehér (1970) 358
Szerelem (1971) 363
Út (1972) 474
Berlini szürke (1975) 475
Ma (1973) 481
Családi kép, lila alkonyatban (1975) 501