Talált cetliés más elegyes írások

Ezek az írások lettek. Újságokban és folyóiratokban jelentek meg, vagy irattartóban hevertek. Harminc év alatt sok minden felgyűlik. Általában az alkalom igénye szerint születtek, megrendelésre, vagy csak úgy. Riportok, jegyzetek, naplók, kiállítási megnyitók, halotti beszédek, köszöntő szavak és elemző feljegyzések, csupa olyasmi, ami kétségtelenül az írásos kultúrához tartozik, mégis mellékesként kezelendő. Egyszer egy fafaragó műhelyében álltam, néztem, ahogy dolgozik. A forgács a térdéig ért. Kérdeztem, miért nem viszi ki minden este. Mondta, titkos időszámítás. Vannak írások, amelyeknek megkegyelmezek, nem vetem tűzre őket, s még annak se vagyok megmondhatója, hogy a legérdemesebbeket őrzöm-e meg. Békés, derűs estéken mindenesetre összeraktam, ami megmaradt. Így került egymás mellé a tegnapi és a harminc év előtti, s még annak se láttam szükségét, hogy ezeket az egymástól távoli időket évszámokkal megjelöljem.

Tartalom

Talált cetli 
Után 
Után 9
Nyár 10
Preklasszikus 12
Pompeji 13
A pillanat, amikor halálának hírét vettem 14
Tanmese 16
Cím nélkül, címzett ismeretlen 17
Hazug, csaló 19
Az a bizonyos folt 23
Észrevételek 29
Álomháztartás 51
Hírek 
Hírek 77
Kút 82
A ló vak 86
Rablott terület 95
Egy megyeri hírlapíró hátrahagyott jegyzetei 122
Helyszínelés 143
Mondhatnám-e? 
Mondhatnám-e? 161
Valamikor 166
Talán 170
Ein zu weites Feld 174
Levél Lengyel Péternek, ezerkilencszázhetvennyolcból 183
Ki fia teszi? 194
Gyűlöltem, gyűlölnek 197
Tisztelt Hölgyeim és Uraim 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim 201
Jövő, múlt, szülővárosom 206
Hatszázötven szó Jovánról 212
Mi, mit jelent, nekem, neked 215
Szó, vonás 220
Ménfőcsanak, 1989. május 30. 222
Juss 224
Beszéd 226
Élő szó 229
Gogol 232
M. M. 234
A mester árnyéka 241
Egy író titkos önarcképe 247
Menekülés az érzelembe 252
A teremtés jó 263
Levélről levélre 
Első levél 269
Második levél 273
Harmadik levél 277
Negyedik levél 281
Ötödik levél 290
Hatodik levél 295
Hetedik levél 303
Nyolcadik levél 309
Kilencedik levél 314