Újabb Nádas-művek szlovák nyelven

A pozsonyi Kalligram kiadónál újabb Nádas-könyvek jelentek meg szlovák nyelven. Nádas Péter Párhuzamos történetek című nagyregényét Juliana Szolnokiová fordította szlovákra Paralelné príbehy címmel. Nádas monstre regénye három kötetben jelent meg augusztusban, az első kötet (Néma tartomány) szlovák címe Mlkva krajina.

Nádas Pétertől Hamlet je slobodný (Hamlet szabad - Ford.: Peter Kováč) címmel esszégyűjtemény, az Egy családregény vége (Koniec rodinnej ságy - Ford.: Katarína Králová), Takarítás (Upratovanie - Ford.: Peter Kováč) címmel drámagyűjtemény és az Emlékiratok könyve (Kniha pamätí - Ford.: Juliana Szolnokiová) jelent meg szlovákul.